Ζήστε τη μοναδική ευκαιρία κέρδους στην Avon

Βρες μας στο Facebook και στο Twitter

Οι ψυχολογικές ιδιότητες των χρωμάτων


Κάθε χρώμα έχει τις δικές του ψυχολογικές ιδιότητες (που συνυφάνθηκαν με την ανθρώπινη εξέλιξη) οι οποίες είναι αντικειμενικές για όλους τους ανθρώπους.

Οι αντικειμενικές αυτές ψυχολογικές αξίες των χρωμάτων εκλαμβάνονται υποκειμενικά από τον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με την προσωπική στάση του καθ’ ενός απέναντι στα χρώματα, δηλαδή αν αντιμετωπίζει τις ιδιότητες κάθε χρώματος θετικά ή αρνητικά και αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα σχέσης του ατόμου προς κάποιο συγκεκριμένο χρώμα το οποίο κάποτε πιθανόν να διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάποια ψυχολογική εγχάραξη του συγκεκριμένου ατόμου.
Επίσης τα χρώματα έχουν ιδιαίτερες επιδράσεις πάνω σε ομοειδείς ομάδες ανθρώπων
(εθνικές, ηθοπλαστικές, ηλικιακές κλπ.) ή ομοϊδεάτες, όπου κάποιο χρώμα γίνεται αποδεκτό από την ομάδα για κάποιους ιδιαίτερους λόγους, ή ιδιαίτερες γενικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν αυτό το σύνολο (όπως συμβαίνει με τις ηλικιακές ομάδες, δηλαδή την ομαδοποίηση βάση ηλικιών) ή ακόμα προδιαθέσεις προς κάποιο χρώμα επιβαλλόμενες από άλλους παράγοντες (όπως φανατισμός, εθνικισμός, θρησκεία κλπ.)
Πώς όμως έχουν αποκτήσει τα χρώματα σταθερές αντικειμενικές αξίες οι οποίες επηρεάζουν είτε θετικά, είτε αρνητικά την ψυχολογία μας;
Οι αντικειμενικές αυτές ιδιότητες έχουν δοθεί στα χρώματα από την Μητέρα Φύση η οποία χρωματολογεί σοφά και υπολογισμένα. Με μελετημένη χρωματική κατανομή, συσσωρεύει σε κάθε χρώμα σημειακούς προσδιορισμούς οι οποίοι εκδηλώνονται με

την εμφάνιση του χρώματος.
Τα χρώματα, φορτισμένα με τις ιδιαίτερες ιδιότητές του το καθένα και ανάλογα με την υποκειμενική μας αντιμετώπιση, επιδρούν στο συναισθηματικό κέντρο που εδρεύει στον υποθάλαμο, το οποίο με τη σειρά του επιδρά στην υπόφυση, η οποία σαν κύριος αδένας ελέγχει όλο το ενδοκρινολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του θυρεοειδούς, ρυθμίζοντας την ποσότητα των εκκρινόμενων ορμονών από τις οποίες εξαρτάται η διάθεσή μας, υπεύθυνη για την ψυχολογική μας κατάσταση.

Leave a Reply