Ζήστε τη μοναδική ευκαιρία κέρδους στην Avon

Βρες μας στο Facebook και στο Twitter

Πλωτές πόλεις - νησιά για το μέλλον!


Σύμφωνα με τις λιγότερο ανησυχητικές προβλέψεις της GIEC (ομάδα διακυβερνητικής διάσκεψης για την εξέλιξη του κλίματος),το
επίπεδο των ωκεανών θα αυξηθεί 20 έως 90 εκατοστά κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα με ένα status quo κατά 50 εκ. (έναντι 10 εκατοστά τον 20ο αιώνα) . Ως λύση σε αυτό το ανησυχητικό πρόβλημα ο αρχιτέκτονας Vincent Callebaut κατέληξε σε αυτό το "θαύμα". Αποκάλεσε το έργο αυτό «Lilypad", αλλά αυτό αρχιτεκτονικό θαύμα καλείται επίσης ως «Πλωτή Ecopolis για τους πρόσφυγες του κλίματος ». Η ιδέα της Lilypad είναι να δημιουργήσει μια σειρά από κυμαινόμενα αυτάρκης ωκεάνια νησιά - οικολογικές πόλεις.
Κάθε ένας θα είναι σε θέση να στεγάσει 50.000 κατοίκους και θα υποστηρίξει μια μεγάλη βιοποικιλότητα. Οι πισίνες που βρίσκονται στα κέντρα τους θα συγκεντρώνουν και θα φίλτράρουν νερό για χρήση επί του νησιού. Ο Vincent Callebaut ελπίζει ότι η Lilypad θα γίνει πραγματικότητα κοντά στο έτος 2100. 

Leave a Reply