Ζήστε τη μοναδική ευκαιρία κέρδους στην Avon

Βρες μας στο Facebook και στο Twitter

H δωρεά ωαρίων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μια παγκόσμια αύξηση στους κύκλους δωρεάς ωαρίων. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά δεδομένα τόσο της Ευρωπαϊκής (ESHRE) όσο και της Αμερικάνικης (ASRM) εταιρείας ανθρώπινης αναπαραγωγής.

Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τα ζευγάρια στο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων είναι:
01. Προηγούμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής
02. Πρόβλημα ποιότητας ωαρίων
03. Αυξημένη ηλικία της γυναίκας
04. Πολύ χαμηλή ανταπόκριση στα φάρμακα της διέγερσης
05. Πρόωρη εμμηνόπαυση
06. Χειρουργημένες ή αφαιρεμένες ωοθήκες
07. Αδυναμία παραγωγής ωαρίων μετά από χημειοθεραπεία
08. Οικογενειακό ιστορικό με κληρονομούμενες ασθένειες

Σε ένα κύκλο δωρεάς ωαρίου, η δέκτρια ακολουθεί μια απλή φαρμακευτική αγωγή για προετοιμασία ενδομητρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 4 εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό γίνονται 2 έως 3 υπερηχογραφικοί έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί η καλή ανάπτυξη του ενδομητρίου. Παράλληλα προετοιμάζεται και η δότρια που έχει επιλεχθει. Η δότρια υποβάλλεται σε διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών προκειμένου να παραχθούν αρκετά ωάρια. Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της δέκτριας αλλά και της δότριας καλείται ο σύζυγος να δώσει σπέρμα για να προχωρήσει η διαδικασία της γονιμοποίησης. Περίπου 6-10 ωάρια συλλέγονται κατά μέσο όρο από κάθε δότρια. Τα έμβρυα που προκύπτουν καλλιεργούνται για 2 έως 4 εικοσιτετράωρα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καλή αναπτυξιακή τους πορεία. Την ημέρα της εμβρυομεταφοράς το ζευγάρι ενημερώνεται για την ποιότητα και τον αριθμό των εμβρύων τους και επιλέγονται τα έμβρυα που πρόκειται να μεταφερθούν στην μήτρα της συζύγου. Συνήθως 2 έως 3 έμβρυα μεταφέρονται ενώ τα υπόλοιπα, εάν είναι καλής ποιότητας, καταψύχονται και φυλάσσονται προκειμένου το ζευγάρι να τα χρησιμοποιήσει σε μια επόμενη προσπάθεια.

Η αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, του αριθμού των ζευγαριών που καταφεύγουν σε πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων αποδίδεται κυρίως στην τάση που έχουν τα νέα ζευγάρια να μεταθέτουν την δημιουργία οικογένειας σε ολοένα και μεγαλύτερες ηλικίες.

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμματος δωρεάς ωαρίου είναι η πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Γεγονός που σχετίζεται κυρίως με το νεαρό της ηλικίας των δοτριών και την καλή τους υγεία γενικότερα. Στην χώρα μας υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο ευνοϊκό για τα προγράμματα δωρεάς ωαρίων γεγονός που διευκολύνει τα ζευγάρια ενώ και καθιστά την χώρα μας πόλο έλξης για ζευγάρια που προέρχονται από χώρες όπου η διαδικασία της δωρεάς ωαρίων είναι απαγορευμένη.

Leave a Reply